Νακς-ε Ροστάμ (τον Μάιο του 2000). Πανοραμική άποψη του ταφικού μνημείου του Ξέρξη Α΄ (βασ. 485/5-465 π.Χ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-ROST-Ach02-003.jpg
Τίτλος
Νακς-ε Ροστάμ (τον Μάιο του 2000). Πανοραμική άποψη του ταφικού μνημείου του Ξέρξη Α΄ (βασ. 485/5-465 π.Χ.)
Περιγραφή
Νακς-ε Ροστάμ (αχαιμενιδικοί τάφοι και σασανιδικές βραχογραφίες, Νομός Φαρς) Αχ. 02 φωτ 003. Η πρόσοψη του ταφικού μνημείου είναι σταυρόσχημη, ακριβώς όπως και οι άλλες τρεις, και βρίσκεται αρκετά ψηλότερα από τα ριζά του πελώριου βράχου. Στην οριζόντια κεραία του σταυρού τέσσερις ανάγλυφοι ημικίονες στηρίζουν την κύρια σκηνή: 28 άντρες που αντιπροσωπεύουν τα υποτελή έθνη βαστούν μια διώροφη κατασκευή. Στην κορυφή της στέκει όρθιος ο βασιλιάς Ξέρξης Α΄ μπροστά σε έναν βωμό. Βαστά τόξο στο αριστερό χέρι. Με το δεξί δείχνει είτε τον πυρολατρικό βωμό είτε το φτερωτό σύμβολο του Αχούρα Μάζδα /σύμβολο της θείας εύνοιας προς τον βασιλιά, το οποίο θα βρισκόταν πιθανόν ψηλά και ανάμεσα στον Ξέρξη και τον βωμό – αλλά σε αυτό το σημείο η μνημειακή πρόσοψη έχει υποστεί φθορές.
Χρόνος λήψης
5/5/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αχαιμενίδες Πέρσες.
Κλασική εποχή.
Ξέρξης Α΄.
Ταφικό μνημείο.
Φαρς.