Περσέπολη, η Πύλη των Εθνών. Ανθρωπόμορφος φύλακας-ταύρος του 475 π.Χ. (γενικό)
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-PE-G-001.jpg
Τίτλος
Περσέπολη, η Πύλη των Εθνών. Ανθρωπόμορφος φύλακας-ταύρος του 475 π.Χ. (γενικό)
Περιγραφή
Περσέπολη, Πύλη Εθνών φωτ 001. Λήψη από τα δυτικά. Ανάγλυφο ανθρωπόμορφου ταύρου στον βόρειο (τον αριστερό) πεσσό της πρόσοψης. Η μνημειακή Πύλη είναι κτίσμα της εποχής της βασιλείας του Ξέρξη (βασ. 486-465)
Χρόνος λήψης
4/5/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Ιράν Κεντρικό / Κεντρικό Ιράν.
Κλασική εποχή.
Μυθολογικά όντα.
Ξέρξης Α΄.
Περσέπολη / Περσέπολις.
Πύλη, πύλες.