Περσέπολη, η Πύλη των Εθνών. Το σώμα του ανθρωπόμορφου φύλακα-ταύρου (λεπτ.) που προστατεύει την Πύλη, 475 π.Χ.
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-PE-G-002.jpg
Τίτλος
Περσέπολη, η Πύλη των Εθνών. Το σώμα του ανθρωπόμορφου φύλακα-ταύρου (λεπτ.) που προστατεύει την Πύλη, 475 π.Χ.
Περιγραφή
Περσέπολη, Πύλη Εθνών φωτ 002. Λεπτ. από την ανάγλυφη διακόσμηση στο σώμα του «Φύλακα ταύρου». Δυτική πλευρά της Πύλης (νότιος πεσσός).
Χρόνος λήψης
4/5/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Γλυπτική.
Ιδεολογία.
Ξέρξης Α΄.
Περσέπολη / Περσέπολις.
Πύλη, πύλες.