Περσέπολη, η Πύλη των Εθνών. Ο ένας από τους δύο ανθρωπόμορφους φύλακες-ταύρους (Μάιος του 2000)
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-PE-G-003.jpg
Τίτλος
Περσέπολη, η Πύλη των Εθνών. Ο ένας από τους δύο ανθρωπόμορφους φύλακες-ταύρους (Μάιος του 2000)
Περιγραφή
Περσέπολη, Πύλη Εθνών φωτ 003. Στη δεξιά πλευρά της εισόδου: Το σώμα του μυθικού τέρατος (δες και φωτ 02) του έντονα επηρεασμένου από την ασσυροβαβυλωνιακή τέχνη. Πίσω διακρίνεται μία από τις κολόνες του μνημειακού οικοδομήματος.
Χρόνος λήψης
4/5/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Ιδεολογία.
Μυθολογικά όντα.
Ξέρξης Α΄.
Περσέπολη / Περσέπολις.