Ανθρωπόμορφος φτερωτός φύλακας-ταύρος (γενικό)
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-PE-G-211.JPG
Τίτλος
Ανθρωπόμορφος φτερωτός φύλακας-ταύρος (γενικό)
Περιγραφή
Περσέπολη, Πύλη Εθνών φωτ 211. Ανθρωπόμορφος φτερωτός φύλακας-ταύρος στην ανατολική πλευρά της Πύλης (βόρεια κολόνα).
Χρόνος λήψης
8/4/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Αρχαιότητες.
Μυθολογικά όντα.
Ξέρξης Α΄.
Περσέπολη / Περσέπολις.