Βόρεια πρόσοψη (λεπτομ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-PE-Apa-005.jpg
Τίτλος
Βόρεια πρόσοψη (λεπτομ.)
Περιγραφή
Περσέπολη, Απαντάνα φωτ 005. Η βόρεια πρόσοψη με τμήμα από το ανάγλυφο κλιμακοστάσιο. Λήψη από βόρεια.
Χρόνος λήψης
4/5/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάκτορο.
Αρχαϊκή εποχή.
Αχαιμενίδες Πέρσες.
Αχαιμενιδική Αυτοκρατορία / Περσική Αυτοκρατορία.
Βασιλική πρωτεύουσα, αρχαιότητα.
Ιράν.
Περσέπολη / Περσέπολις.
Περσία.