Περσέπολη. Ανάγλυφο στο Κτίσμα των 100 κιόνων (λεπτ.): Πέρσες και Μήδοι σε πομπή
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-PE-TR-202.JPG
Τίτλος
Περσέπολη. Ανάγλυφο στο Κτίσμα των 100 κιόνων (λεπτ.): Πέρσες και Μήδοι σε πομπή
Περιγραφή
Περσέπολη, Κτίσμα 100 κιόνων φωτ 202. Ανάγλυφο στην βόρεια θύρα του κτίσματος των 100 κιόνων. Πέρσες και Μήδοι στρατιώτες σε παράταξη. Ολόκληρο το ανάγλυφο που απλώνεται στις πλαϊνές επιφάνειες της θύρας έχει σύνολο εκατό στρατιώτες. Το ίδιο θέμα επαναλαμβάνεται και στη δεύτερη βόρεια θύρα του κτίσματος.
Χρόνος λήψης
1/5/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Αρχαιότητα.
Αχαιμενιδική Αυτοκρατορία / Περσική Αυτοκρατορία.
Μήδοι.
Όπλα, οπλισμός.
Περσέπολη / Περσέπολις.
Πέρσες.
Περσικός στρατός.