Περσέπολη, Πανοραμική λήψη από ψηλά, πάνω από το βασιλικό Θησαυροφυλάκιο (Απρίλιος του 2012)
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-PE-TR-213.JPG
Τίτλος
Περσέπολη, Πανοραμική λήψη από ψηλά, πάνω από το βασιλικό Θησαυροφυλάκιο (Απρίλιος του 2012)
Περιγραφή
Περσέπολη, Θησαυροφυλάκιο φωτ 213. Πανοραμική λήψη από τα ανατολικά. Το τμήμα του κεντρικού θησαυροφυλάκιου της Αυτοκρατορίας (θεμέλια και βάσεις των 99 κιόνων). Πίσω, δεξιά: το Μουσείο της Περσέπολης που στεγάζεται σε ανακαινισμένο κτίσμα του ανακτορικού χώρου. Στο βάθος δεξιά: το ανάκτορο του Δαρείου Α΄.
Να σημειωθεί ότι ο Γυναικωνίτης (δηλαδή το ανάκτορο για τις βασιλικές συζύγους και κόρες) βρισκόταν στο πίσω μέρος του Θησαυροφυλάκιου κι αποτελούσε τμήμα του –όπως άλλωστε και οι ίδιες οι γυναίκες αποτελούσαν μέρος της βασιλικής περιουσίας. Το Μουσείο καταλαμβάνει ένα από τα κτήρια του αχαιμενιδικού Γυναικωνίτη.
Χρόνος λήψης
8/4/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαϊκή εποχή.
Αχαιμενιδική Αυτοκρατορία / Περσική Αυτοκρατορία.
Γυναίκες.
Περσέπολη / Περσέπολις.