Ζευγάρι Ιρανών στον αρχαιολογικό χώρο της Περσέπολης (το 2000)
[Φωτογραφικό υλικό]

IR-FARS-PE-007.jpg
Τίτλος
Ζευγάρι Ιρανών στον αρχαιολογικό χώρο της Περσέπολης (το 2000)
Περιγραφή
Περσέπολη, φωτ 007. Ζευγάρι Ιρανών στην κεντρική βασιλική αίθουσα των ακροάσεων. Το παιδάκι τους (πίσω) κάθεται σε βάση κίονα.
Χρόνος λήψης
4/5/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ιράν.
Περσέπολη / Περσέπολις.
Πέρσες.
Περσία.