Έντεκα μαθητές σε μία τάξη της Μεγάλης Σχολής, Απρίλιος του 1981
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_SCH001_017.jpg
Τίτλος
Έντεκα μαθητές σε μία τάξη της Μεγάλης Σχολής, Απρίλιος του 1981
Περιγραφή
Μεγάλη του Γένους Σχολή, φωτ. 17. Σε μία από τις τάξεις: οι μαθητές είναι μόλις έντεκα την άνοιξη του 1981.
Χρόνος λήψης
4/1981
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ρωμιοσύνη.