Χαλκιδική (1998)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χαλκιδική (1998)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Μαρία Παππά, Κώστας Σισμανίδης, Ιωακείμ Αθ. Παπάγγελος, Ερατώ Ζέλλιου-Μαστροκώστα, Η Ιστορία της Χαλκιδικής (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1998)

Συλλογικό έργο
Ναι
Στοιχεία

Δημοσίευση των τεσσάρων εισηγήσεων της Ημερίδας που οργάνωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής (16/11/1997) με σκοπό την παρουσίαση της συνολικής ιστορίας της Χαλκιδικής και την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και του ευρύτερου κοινού γύρω από τα νεότερα ανασκαφικά δεδομένα που προέκυψαν τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αι. Έτσι, η έκδοση λειτουργεί περισσότερο σαν εγχειρίδιο με θέμα την Χαλκιδική δια μέσου των χιλιετιών παρά σαν πρακτικά Ημερίδας. Κάθε άρθρο συμπληρώνεται με Βασική Βιβλιογραφία σχετικά με την χρονική περίοδο που καλύπτει, καθώς και με φωτ (C και BW).

Περιεχόμενα: Μ. Παππά (αρχαιολόγος, ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων), «Η Χαλκιδική κατά τους προϊστορικούς χρόνους» σσ. 11-29. Κ. Σισμανίδης (αρχαιολόγος, ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων), «Η Χαλκιδική κατά τους αρχαϊκούς, κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους» σσ. 31-75. Ιω. Παπάγγελος (αρχαιολόγος, 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων), «Η Χαλκιδική κατά τους μέσους χρόνους» σσ. 77-111. Ε. Ζέλλιου-Μαστροκώστα (φιλόλογος, προϊσταμένη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής), «Η Χαλκιδική από την τουρκική κατάκτηση έως το 1912» σσ. 113-158. Σύνολο σελ. 158.

Λέξεις - κλειδιά
Άγιον Όρος / Άγιο Όρος.
Αγώνας 1821.
Αρχαίες ελληνικές πηγές.
Αρχαίες ελληνικές πόλεις.
Αρχαιολογία.
Αρχαιότητες.
Αχαιμενίδες Πέρσες.
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Βυζαντινή εποχή.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Ιωνικές πόλεις-κράτη.
Μακεδονία.
Μακεδονομάχοι.
Οθωμανική εποχή.
Πελοποννησιακός πόλεμος.
Προϊστορική εποχή.
Πύργος, πύργοι.
Σχέδια, όψεις.
Χαλκιδική.