Μαθητές στην εργαστηριακή αίθουσα το 1981
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_SCH001_021.jpg
Τίτλος
Μαθητές στην εργαστηριακή αίθουσα το 1981
Περιγραφή
Μεγάλη του Γένους Σχολή, φωτ. 21. Δεκατρείς μαθητές στην εργαστηριακή αίθουσα για τη διδασκαλία της Χημείας, Ανθρωπολογίας, Ορνιθολογίας κλπ. Δες και φωτ 022-023
Χρόνος λήψης
4/1981
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη.
Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Ρωμιοσύνη.
Σχολείο.
Φανάρι.