Δύο κριάρια (ανάγλυφο στην Περσέπολη). Λεπτ. από τα δώρα που κομίζουν Σύριοι υποτελείς
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-PE-Apa-P-093.JPG
Τίτλος
Δύο κριάρια (ανάγλυφο στην Περσέπολη). Λεπτ. από τα δώρα που κομίζουν Σύριοι υποτελείς
Περιγραφή
Περσέπολη, Απαντάνα - Πομπή φωτ 093. Κοντινή λήψη στα κεφάλια των κριαριών (λεπτ. από τη μεγάλη Πομπή των υποτελών λαών), γύρω στο 500 π.Χ. Έργο εξαιρετικής τέχνης.
Χρόνος λήψης
8/4/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαϊκή εποχή.
Γλυπτική.
Ζώο, ζώα.
Ιράν.
Περσέπολη / Περσέπολις.
Περσία.
Σατραπείες.
Συρία.