Περσέπολη, Πομπή υποτελών λαών: προσέρχονται οι Σκύθες της Κασπίας κομίζοντες δώρα στον Μεγάλο Βασιλέα
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-PE-Apa-P-121.JPG
Τίτλος
Περσέπολη, Πομπή υποτελών λαών: προσέρχονται οι Σκύθες της Κασπίας κομίζοντες δώρα στον Μεγάλο Βασιλέα
Περιγραφή
Περσέπολη, Απαντάνα-Πομπή φωτ 121. Η σκυθική αντιπροσωπεία μετέχει της Πομπής των υποτελών με έξι μέλη, που κομίζουν «δώρα» (φόρο σε είδος) στον Μεγάλο Βασιλέα. Προηγείται ένας Μήδης ο οποίος κρατάει από το χέρι και οδηγεί τον αρχηγό της αποστολής. Και αυτός, καθώς κι όλοι οι Σκύθες, φέρουν στην μέση τους ζώνη από την οποία κρέμεται η «ακινάκη» (κοντό και πλατύ περσικό ξίφος).
Οι Σκύθες, που φορούν τον χαρακτηριστικό σκούφο και πανταλόνια, όπως όλοι οι ιπποτοξότες λαοί, φέρνουν υφάσματα, ενδύματα, ένα ζευγάρι βραχιόλια κι ένα άλογο- επιβήτορα. Το δυνατό ζώο, άλογο της ασιατικής στέπας, έχει τα χαρακτηριστικά του είδους του: μικρό κεφάλι, κοντά πόδια. Τα άλογα των ιρανικών λαών (στους οποίους ανήκουν και οι Σκύθες κι άλλοι πολλοί, όπως οι Μασσαγέτες) ήταν περίφημα για την αντοχή, την ταχύτητα και την ομορφιά τους.
Προσοχή όμως: αυτοί οι Σκύθες δεν έρχονται από τις στέπες του μαυροθαλασσίτικου Βορρά, δηλαδή τον κόσμο που περιγράφει με τόσες λεπτομέρειες ο Ηρόδοτος στη «Σκυθολογία» του (το τέταρτο βιβλίο των «Ιστοριών» του). Εξάλλου, ο Δαρείος, που πέρασε τον Ίστρο / Δούναβη και ξεχύθηκε στην ουκρανορωσική στέπα δεν κατόρθωσε να τους υποτάξει. Αυτοί εδώ ανήκουν στο ίδιο οικοσύστημα, είναι κι αυτοί νομάδες ιρανικής καταγωγής, αλλά κατέχουν τη στέπα στα ανατολικά της Κασπίας, μέρη που είχαν κατακτήσει οι Αχαιμενίδες από την εποχή του Κύρου του Μεγάλου. Η περιοχή τους αποτέλεσε μία από τις συνοριακές σατραπείες της Αυτοκρατορίας του Δαρείου.
Δες κοντινά: φωτ 122-124
Χρόνος λήψης
8/4/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Ανάγλυφο.
Αρχαϊκή εποχή.
Κασπία Θάλασσα.
Περσέπολη / Περσέπολις.
Περσία.
Σατραπείες.
Σκύθες.
Ύφασμα, υφάσματα.