Περσέπολη, Απαντάνα: Ίωνες κομίζοντες δώρα (λεπτ. από την Πομπή των υποτελών λαών)
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-PE-Apa-P-132.JPG
Τίτλος
Περσέπολη, Απαντάνα: Ίωνες κομίζοντες δώρα (λεπτ. από την Πομπή των υποτελών λαών)
Περιγραφή
Περσέπολη, Απαντάνα-Πομπή φωτ 132. Οι τρεις τελευταίοι Ίωνες της αντιπροσωπείας, κομίζουν διπλωμένα υφάσματα και πιθανόν κουβάρια μάλλινου νήματος. Είναι ασκεπείς και φορούν ποδήρεις ιωνικούς χιτώνες.
Χρόνος λήψης
8/4/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Ιράν.
Ίωνες.
Κλασική εποχή.
Περσέπολη / Περσέπολις.
Περσία.
Σατραπείες.
Υφαντουργεία.
Φαρς.