Περσέπολη, η Πομπή των υποτελών λαών (λεπτ,): Πάρθοι από το Χορασάν με τη βακτριανή τους καμήλα
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-PE-Apa-P-162.JPG
Τίτλος
Περσέπολη, η Πομπή των υποτελών λαών (λεπτ,): Πάρθοι από το Χορασάν με τη βακτριανή τους καμήλα
Περιγραφή
Περσέπολη, Απαντάνα-Πομπή φωτ 162. Πάρθοι υποτελείς από την περιοχή του σημερινού Χορασάν στο βορειοανατολικό Ιράν, κομίζουν δώρα στον Μεγάλο Βασιλέα. Φορούν την κλασική παρθική ενδυμασία με τις πολύπτυχες βράκες και τις μπότες από μαλακό δέρμα. Ο τελευταίος της αντιπροσωπείας οδηγεί μία βακτριανή καμήλα, στο λαιμό της οποίας κρέμεται ένα κουδούνι.
Χρόνος λήψης
1/5/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Αρχαϊκή εποχή.
Αχαιμενιδική Αυτοκρατορία / Περσική Αυτοκρατορία.
Καμήλα.
Καραβάνια.
Πάρθοι.
Περσέπολη / Περσέπολις.
Περσία.
Σατραπείες.
Φόροι, φορολογία.