Στη λοφοπλαγιά έξω από την Πύλη Εγρίκαπου: οθωμανικοί τάφοι
[Φωτογραφικό υλικό]

TI-CITY6H-KV-113.jpg
Τίτλος
Στη λοφοπλαγιά έξω από την Πύλη Εγρίκαπου: οθωμανικοί τάφοι
Περιγραφή
Εγρίκαπου / Eğrikapı, Παλαιά Πόλη, φωτ 113. Από την εξωτερική πλευρά της Πύλης Εγρίκαπου (λήψη προς προς την κορυφή του 6ου Λόφου): Τάφοι από το μικρό οθωμανικό νεκροταφείο που ανηφορίζει τη ΒΔ πλαγιά του 6ου Λόφου προς την Πύλη. Στο βάθος διακρίνεται ένας από τους πύργους του κομνήνειου Μονότειχου και μικρό τμήμα του οχυρωματικού περίβολου.
Χρόνος λήψης
13/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Οθωμανικά μνημεία.
Ταφόπλακες.
Χερσαία Τείχη.