Θέα προς το Μουχλιό και το Φανάρι από τον πύργο-αστεροσκοπείο της Μεγάλης του Γένους Σχολής, το 1981
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_SCH001_026.jpg
Τίτλος
Θέα προς το Μουχλιό και το Φανάρι από τον πύργο-αστεροσκοπείο της Μεγάλης του Γένους Σχολής, το 1981
Περιγραφή
Μεγάλη του Γένους Σχολή, φωτ. 26. Θέα προς το Φανάρι. Ο τρούλος ανήκει στο Μουχλιό. Το ερείπιο με τα πολλά παράθυρα, αριστερά πίσω από τον τρούλο, είναι το κτίσμα της Αστικής Σχολής Μουχλίου. Στο βάθος: το έρημο σπίτι του Χαριτωνίδη με τη δίριχτη στέγη (πίσω από την Αστική Σχολή Μουχλίου).
Δεξιά, το μεγάλο κτίριο είναι το Ιωακείμιο Παρθεναγωγείο (επτά χρόνια πριν διακόψει τη λειτουργία του, το 1988, λόγω έλλειψης μαθητριών).
Αυτό είναι το πιο φορτισμένο τρίστρατο της Πόλης: τρία σχολειά και το παλαιολόγειο μοναστηράκι (το Μουχλιό / Παναγία των Μουγουλίων-Μογγόλων) η μόνη βυζαντινή εκκλησία που λειτουργεί μέχρι σήμερα. Και γύρω, μερικά από τα αρχοντικά των παλαιών Φαναριωτών. Στου Χαριτωνίδη υπήρχε και Αγίασμα.
Χρόνος λήψης
4/1981
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Ελληνική εκπαίδευση.
Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον.
Κωνσταντινούπολη, 20ός αι..
Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Μουχλιό.
Σχολείο.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.
Φωτογραφικά Αρχεία.