Περσέπολη, λεπτ. από την ανάγλυφη Πομπή: Λίβυοι υποτελείς κομίζουν άρμα κι άλλα δώρα (γενικό)
[Φωτογραφικό υλικό]

FARS-PE-Apa-P-231.jpg
Τίτλος
Περσέπολη, λεπτ. από την ανάγλυφη Πομπή: Λίβυοι υποτελείς κομίζουν άρμα κι άλλα δώρα (γενικό)
Περιγραφή
Περσέπολη, Απαντάνα-Πομπή φωτ 231. Τα τρία μέλη της αντιπροσωπείας από την Λιβύη, οδηγούνται από έναν Πέρση (δεν φαίνεται εδώ). Κομίζουν στον Μεγάλο Βασιλέα ένα δίτροχο πολεμικό άρμα με δύο άλογα, μία μεγάλη αφρικανική αντιλόπη και λόγχες.
Χρόνος λήψης
30/4/2001
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΝΜ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Ανάγλυφο.
Αρχαϊκή εποχή.
Βόρεια Αφρική.
Ζώο, ζώα.
Ιράν.
Λιβύη.
Όπλα, οπλισμός.
Περσέπολη / Περσέπολις.
Περσία.
Σατραπείες.