Ο Βαρθολομαίος στο παραθρόνι
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1_B010b_006.jpg
Τίτλος
Ο Βαρθολομαίος στο παραθρόνι
Περιγραφή
Παναγία Έξι Μάρμαρα ναός, φωτ. 006. Στη διάρκεια του Μεγάλου Παρακλητικού: η ΑΘΠ ο Οικουμενικός Πατριάρχης στέκει στο παραθρόνι (στα δεξιά του δεσποτικού θρόνου), όπως το συνηθίζει σε κάθε Εσπερινό.
Χρόνος λήψης
2/8/2002
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βαρθολομαίος, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Λειτουργία.