Βυζαντινά κιονόκρανα στον κήπο
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1_B010a_016.jpg
Τίτλος
Βυζαντινά κιονόκρανα στον κήπο
Περιγραφή
Παναγία ‘Εξι Μάρμαρα, φωτ. 016. Βυζαντινά κιονόκρανα διάσπαρτα στο πάνω μέρος του κήπου.
Χρόνος λήψης
2/8/2002
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.