Ιράν, Γιαζντ. Τα έξι μπαντγκίρ (αεραγωγοί) μίας από τις δημόσιες δεξαμενές στην πόλη του Γιαζντ
[Φωτογραφικό υλικό]

IR-YP-Y-WR-012.JPG
Τίτλος
Ιράν, Γιαζντ. Τα έξι μπαντγκίρ (αεραγωγοί) μίας από τις δημόσιες δεξαμενές στην πόλη του Γιαζντ
Περιγραφή
Γιαζντ, Δεξαμενή με έξι αεραγωγούς φωτ 012. Τα έξι εντυπωσιακά μπαντγκίρ (αεραγωγοί) πάνω από τη δεξαμενή του νερού σε μία από τις παλαιές γειτονιές του ιστορικού κέντρου.
Χρόνος λήψης
10/4/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έρημος.
Ιράν Κεντρικό / Κεντρικό Ιράν.
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Νερό.
Περσικός πολιτισμός.
Τεχνολογία.
Ύδρευση.