Ιράν. Γιαζντ: Ο τόπος της έκθεσης των νεκρών στην κορυφή του Δυτικού Πύργου (το 2001)
[Φωτογραφικό υλικό]

IR-YP-YTS-013.jpg
Τίτλος
Ιράν. Γιαζντ: Ο τόπος της έκθεσης των νεκρών στην κορυφή του Δυτικού Πύργου (το 2001)
Περιγραφή
Γιαζντ, Πύργοι Σιωπής φωτ 013. Το εσωτερικό του Δυτικού Πύργου: Το κυκλικό σημείο (φρέαρ) όπου τοποθετούσαν οι Ζωροάστρες τα σώματα των νεκρών.
Χρόνος λήψης
3/5/2001
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΝΜ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρπακτικά πουλιά.
Ζωροάστρης.
Ζωροαστρική θρησκεία.
Ιράν Κεντρικό / Κεντρικό Ιράν.
Κάθαρση.
Πύργος, πύργοι.
Ταφικά έθιμα.
Ταφικός πολιτισμός.