Γιαζντ, στο Τζαμί της Παρασκευής: Το γαλαζοπράσινο αϊβάν, γενικό (μακρινή λήψη)
[Φωτογραφικό υλικό]

IR-YP-Y-MJ-024.JPG
Τίτλος
Γιαζντ, στο Τζαμί της Παρασκευής: Το γαλαζοπράσινο αϊβάν, γενικό (μακρινή λήψη)
Περιγραφή
Γιαζντ, Τζαμί Παρασκευής φωτ 024. Το εντυπωσιακό αϊβάν με την οξυκόρυφη καμάρα στη νοτιοδυτική πλευρά της αυλής. Το αϊβάν οδηγεί στη θολωτή αίθουσα της προσευχής, όπου βρίσκεται το μιχράμπ του 1375.
Χρόνος λήψης
10/4/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μεσαιωνική εποχή.
Τζαμί της Παρασκευής.