Ιράν, Γιαζντ, Παλάτι Ντολάτ Αμπάντ: το «μπαντγκίρ» πάνω από την αίθουσα δεξιώσεων
[Φωτογραφικό υλικό]

IR-YP-Y-DO-003.JPG
Τίτλος
Ιράν, Γιαζντ, Παλάτι Ντολάτ Αμπάντ: το «μπαντγκίρ» πάνω από την αίθουσα δεξιώσεων
Περιγραφή
Γιαζντ, Παλάτι Ντολάτ Αμπάντ φωτ 003. Το πανύψηλο μπαντγκίρ (αεραγωγός) πάνω από το εξαγωνικό περίπτερο-την αίθουσα δεξιώσεων στον θαυμάσιο κήπο. Μακρινή λήψη από τη νότια πλευρά του κήπου.
Χρόνος λήψης
29/4/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ιράν Κεντρικό / Κεντρικό Ιράν.
Κήπος.
Παλάτι, παλάτια.