Ιράν. Γιαζντ. Ο αρτοποιός μπροστά στον πάγκο εργασίας
[Φωτογραφικό υλικό]

IR-YP-Y-BAZ-216.JPG
Τίτλος
Ιράν. Γιαζντ. Ο αρτοποιός μπροστά στον πάγκο εργασίας
Περιγραφή
Γιαζντ, Παλαιό Παζάρι φωτ 216. Ο πάγκος εργασίας είναι γεμάτος από πλασμένο ζυμάρι σε μικρά τεμάχια λίγο πριν τα «ανοίξουν» σε μικρές πίτες.
Χρόνος λήψης
10/4/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγορά σκεπαστή.
Αγορές / παζάρια.
Εμπόριο.
Ψωμί / άρτος.