Ιράν, Γιαζντ: Άγρια, απάνθρωπη, ομορφιά
[Φωτογραφικό υλικό]

IR-YP-024.JPG
Τίτλος
Ιράν, Γιαζντ: Άγρια, απάνθρωπη, ομορφιά
Περιγραφή
Νομός Γιαζντ φωτ 024. Ερημικό τοπίο (πανοραμική λήψη) και θαυμάσια χρώματα. Πώς μπορεί να ζήσει εδώ ο άνθρωπος;
Χρόνος λήψης
9/4/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έρημος.
Ιράν Κεντρικό / Κεντρικό Ιράν.