Άγιος Στέφανος Αρναίας, μετά την πυρκαγιά: Κατακαμένο το κεντρικό κλίτος (Σεπτ. 2005)
[Φωτογραφικό υλικό]

GM2-CH-AR01-003.JPG
Τίτλος
Άγιος Στέφανος Αρναίας, μετά την πυρκαγιά: Κατακαμένο το κεντρικό κλίτος (Σεπτ. 2005)
Περιγραφή
Άγ. Στέφανος Αρναίας, Χαλκιδική, φωτ 03. Λήψη από τον νάρθηκα προς το Ιερό: ολόκληρο το κεντρικό κλίτος με τους κίονες δεξιά κι αρ., που διαμορφώνουν τα πλαϊνά κλίτη της βασιλικής. Κατακαμένη η ξύλινη στέγη του ναού, ζημιές στο Ιερό και σε μερικούς από τους κίονες (δες στο δεξί τμήμα). Ευτυχώς διασώθηκαν αρκετά από τα κιονόκρανα, τα διακοσμημένα με φυτικές διακοσμήσεις, «κορινθιακού» τύπου, και με σταυρούς στο κέντρο.
Σκέπη του ναού: ο ουρανός – και πλησιάζουν τα πρωτοβρόχια.
Χρόνος λήψης
12/9/2005
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βασιλική, κτίσμα.
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Μακεδονία.
Ξυλόστεγη βασιλική.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Πυρκαγιά.
Χαλκιδική.