Άγ. Στέφανος Αρναίας, τον Σεπτ. του 2005: Καμένα τα πάντα...
[Φωτογραφικό υλικό]

GM2-CH-AR01-007.JPG
Τίτλος
Άγ. Στέφανος Αρναίας, τον Σεπτ. του 2005: Καμένα τα πάντα...
Περιγραφή
Άγ. Στέφανος Αρναίας, Χαλκιδική, φωτ 07. Η ΒΔ πλευρά του ναού (το αρ. άκρο του νάρθηκα) με την κατακαμένη σκεπή.
Χρόνος λήψης
12/9/2005
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Ξυλόστεγη βασιλική.
Πυρκαγιά.
Χαλκιδική.