Το αιωνόβιο πλατάνι της Αρναίας με τα ριζά του μέσα στο νερό
[Φωτογραφικό υλικό]

GM2-CH-AR-013.JPG
Τίτλος
Το αιωνόβιο πλατάνι της Αρναίας με τα ριζά του μέσα στο νερό
Περιγραφή
Αρναία, Χαλκιδική. Ο γεροπλάτανος στην πλατεία, φωτ 13. Οι ρίζες στο νερό (κοντινό, λεπτομ.).
Χρόνος λήψης
12/9/2005
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Νερό.
Πλατάνια.
Χαλκιδική.