Φτάνοντας με το πλοίο στην Τένεδο / Bozcaada (το 1998)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_NISIA_TE_012.jpg
Τίτλος
Φτάνοντας με το πλοίο στην Τένεδο / Bozcaada (το 1998)
Περιγραφή
Τένεδος / Bozcaada, φωτ 12. Άποψη του Κάστρου και του Τουρκομαχαλά (στα αριστερά του Κάστρου) από τη θάλασσα, μακρινή λήψη.
Χρόνος λήψης
3/8/1998
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Θρακικό Αρχιπέλαγος.
Κάστρο.
Τένεδος / Bozcaada.