Τένεδος: αμπέλια, αμπέλια, αμπέλια
[Φωτογραφικό υλικό]

T_NISIA_TE_017.jpg
Τίτλος
Τένεδος: αμπέλια, αμπέλια, αμπέλια
Περιγραφή
Τένεδος / Bozcaada, φωτ 17. Ξακουστά τα τενεδιά σταφύλια και τα κρασιά. Κάποτε τα αμπέλια σκέπαζαν σχεδόν όλη την ύπαιθρο. Στο βάθος: ο Προφήτης Ηλίας (τ. Göztepe), υψόμετρο 192 μ, μοναδικός λοφίσκος του νησιού.
>> Βλέπε και συνδεδεμένη φωτ σχετικά με τους αμπελουργούς της Τενέδου (στο Συνοδευτικό Υλικό) <<
Χρόνος λήψης
3/8/1998
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αμπελοκαλλιέργεια.
Θρακικές Σποράδες.
Τένεδος / Bozcaada.