Οι αμπελώνες φτάνουν μέχρι τη θάλασσα
[Φωτογραφικό υλικό]

T_NISIA_TE_034.jpg
Τίτλος
Οι αμπελώνες φτάνουν μέχρι τη θάλασσα
Περιγραφή
Τένεδος, φωτ 34.
Χρόνος λήψης
3/8/1998
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αμπελοκαλλιέργεια.