Το Κάστρο της Τενέδου (το 1998)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_NISIA_TE_F_001.jpg
Τίτλος
Το Κάστρο της Τενέδου (το 1998)
Περιγραφή
Κάστρο Τενέδου / Bozcaada φωτ 01. Όψη Δ-ΒΔ, άποψη από τον Ρωμαίικο γιαλό.
Χρόνος λήψης
3/8/1998
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο ΒΑ.
Κάστρο.
Οθωμανική εποχή.
Τένεδος / Bozcaada.