Κάστρο Τενέδου: Η κεντρική πύλη του γεροχτισμένου κάστρου με την οθωμανική επιγραφή
[Φωτογραφικό υλικό]

T_NISIA_TE_F_003.jpg
Τίτλος
Κάστρο Τενέδου: Η κεντρική πύλη του γεροχτισμένου κάστρου με την οθωμανική επιγραφή
Περιγραφή
Κάστρο Τενέδου, φωτ 03.
Χρόνος λήψης
3/8/1998
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Θρακικό Αρχιπέλαγος.
Κάστρο.