Τένεδος: Ξύλινη καρότσα με πανάρχαιες ρόδες
[Φωτογραφικό υλικό]

T_NISIA_TE_F_009.jpg
Τίτλος
Τένεδος: Ξύλινη καρότσα με πανάρχαιες ρόδες
Περιγραφή
Κάστρο Τενέδου (Bozcaada), φωτ 09. Μουσειακό κομμάτι τοποθετημένο στο Κάστρο, το οποίο λειτουργεί και σαν υπαίθριο μουσείο
Χρόνος λήψης
3/8/1998
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγροτική οικονομία.
Τένεδος / Bozcaada.