Σοκάκι με ξύλινα σπίτια στον Ρωμαίικο Μαχαλά κοντά στην Παναγιά (το 1998)
[Φωτογραφικό υλικό]

TC_NISIA_TE_01a_003.jpg
Τίτλος
Σοκάκι με ξύλινα σπίτια στον Ρωμαίικο Μαχαλά κοντά στην Παναγιά (το 1998)
Περιγραφή
Παναγία Τενέδου, εκκλησιαστικό συγκρότημα, φωτ 03. Το σοκάκι είναι κάθετο στη δυτική πλευρά της Παναγίας.
Χρόνος λήψης
3/8/1998
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Σπίτι, σπίτια.
Τένεδος / Bozcaada.