Αναθηματική πλάκα του 1890: "ΤΟΙΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ Η ΠΑΤΡΙΣ" στην Παναγία της Τενέδου
[Φωτογραφικό υλικό]

TC_NISIA_TE_01b_003.jpg
Τίτλος
Αναθηματική πλάκα του 1890: "ΤΟΙΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ Η ΠΑΤΡΙΣ" στην Παναγία της Τενέδου
Περιγραφή
Κοίμηση της Θεοτόκου Τενέδου / Bozcaada, ναός φωτ 03. ΤΟΙΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ Η ΠΑΤΡΙΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟΝ ΤΟΥ 1890 ΑΝΕΘΗΚΕΝ. Η αναθηματική πλάκα βρίσκεται εντοιχισμένη αριστερά της κεντρικής εισόδου του μητροπολιτικού ναού της Παναγίας.
Χρόνος λήψης
3/8/1998
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αμπελουργία, αμπελουργοί.
Επιγραφή, επιγραφές.
Θρακικό Αρχιπέλαγος.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ρωμιοσύνη.
Τένεδος / Bozcaada.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.