Ιερά Σκήτη Αγίου Σπυρίδωνος
[Εικονογραφικό υλικό]

TIC2M003fig01a.jpg
Τίτλος
Ιερά Σκήτη Αγίου Σπυρίδωνος
Λεζάντα πρωτοτύπου
«Ανάμνησις Χάλκης, Ι. Σκήτη Αγίου Σπυρίδωνος, Ακύλας 1980»
Πηγή
Συλλογή
© ΑΠΑΝ
Ναι
Πρωτότυπο
Ναι
Έγχρωμο
Ναι
Είδος
Ζωγραφιά του Ακύλα Μήλλα
Λέξεις - Κλειδιά
Ζωγραφιά / Ζωγραφιές.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μήλλας Ακύλας, ιστορικός.
Μοναστήρια.
Χάλκη / Χεϊμπελίαντά, νησί.