Διακοσμημένος τοίχος με επιτοίχια πλακίδια
[Φωτογραφικό υλικό]

IR-T-PALGOL-009.JPG
Τίτλος
Διακοσμημένος τοίχος με επιτοίχια πλακίδια
Περιγραφή
Τεχεράνη, Παλάτι Γκιολεστάν, φωτ 009.
Χρόνος λήψης
16/4/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κεραμική.
Παλάτι, παλάτια.
Τεχεράνη.