Σκηνή από το έπος Σαχναμέ: Επιτοίχια κεραμική διακόσμηση
[Φωτογραφικό υλικό]

IR-T-PALGOL-049.JPG
Τίτλος
Σκηνή από το έπος Σαχναμέ: Επιτοίχια κεραμική διακόσμηση
Περιγραφή
Τεχεράνη, Παλάτι Γκιολεστάν, φωτ 049. Επιτοίχια διακόσμηση (με πλακάκια) στην εξωτερικό ανατολικό τοίχο του παλατιού. Απεικονίζεται σκηνή από το εθνικό έπος του Ιράν, το Σαχναμέ.
Χρόνος λήψης
16/4/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κατζάρ εποχή / Qajar.
Κεραμική.
Μύθοι, θρύλοι.
Παλάτι, παλάτια.
Τεχεράνη.