Κηπουρός και κηπουρική στο παλατινό συγκρότημα
[Φωτογραφικό υλικό]

IR-T-PALGOL-081.JPG
Τίτλος
Κηπουρός και κηπουρική στο παλατινό συγκρότημα
Περιγραφή
Τεχεράνη, Παλάτι Γκιολεστάν, φωτ 081. Συνεχής φροντίδα και απίστευτη τρυφερότητα. Η κηπευτική τελετουργία!
Χρόνος λήψης
16/4/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κήπος.
Κηπουρός.
Παλάτι, παλάτια.
Τεχεράνη.