Παπαζώτος, «Ανίχνευση τοπογραφική της Αν. Θράκης» Byz Forch Band XIV, vol. 1 (1989)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Παπαζώτος, «Ανίχνευση τοπογραφική της Αν. Θράκης» Byz Forch Band XIV, vol. 1 (1989)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Άρθρο σε βιβλίο

Θανάσης Παπαζώτος, «Ανίχνευση τοπογραφική της Ανατολικής Θράκης» Ch. Bakirtzis (ed.), vol. 1 Byzantinische Forschungen 'First International Symposium for Thracians Studies.“Byzantine Thrace” Image and Character' Band XIV (Adolf M. Hakkert, Amsterdam 1989) 543-566

ISBN / ISSN
ISBN 90-256-0619-9
Λέξεις - κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Βυζαντινές πόλεις.
Εικοστός αιώνας.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Πεδιάδα Ανατολικής Θράκης / Ανατολικοθρακική πεδιάδα.
Τοπογραφία.