Fotiadis, «Les Grecs de l'ex-URSS» Les Grecs Pontiques (1998)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Fotiadis, «Les Grecs de l'ex-URSS» Les Grecs Pontiques (1998)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Κεφάλαιο Βιβλίου

Kostas Fotiadis, «Les Grecs de l'ex-URSS, genèse d'une diaspora» Les Grecs Pontiques (1998) σσ. 51-69

Λέξεις - κλειδιά
Πόντιοι.
Ρωσία.
Σοβιετική Ένωση.