Τριαντάφυλλος, «Αρχαία Θράκη», Θράκη (1994)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τριαντάφυλλος, «Αρχαία Θράκη», Θράκη (1994)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Άρθρο σε περιοδικό

Διαμαντής Τριαντάφυλλος, «Αρχαία Θράκη» Θράκη (1994) (Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Αθήνα 1994) σσ. 35-97