Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 06: Ανάγλυφο Ορμίσδα Β΄
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα