Επιγραφή στον τάφο της αγίας Αργυρής (Επιγρ. ΑΠΑΝ 23)
[Επιγραφή]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα