Επιγραφή στον τάφο της αγίας Αργυρής (Επιγρ. ΑΠΑΝ 23)
[Επιγραφή]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Επιγραφή στον τάφο της αγίας Αργυρής (Επιγρ. ΑΠΑΝ 23)
Περιεχόμενο / Είδος
Επιτύμβιο, ανάμνηση ανακομιδής λειψάνων και βιογραφικό
Κατάσταση
Άριστη
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιοι, αγίες.
Αργυρή, αγία-νεομάρτυς.
Γυναίκες.
Επιγραφή, επιγραφές.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Νεομάρτυρας.
Προύσα / Μπούρσα / Bursa.
Ταφόπλακες.
Χάσκιοϊ / Hasköy.