ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου (Νότια Τουρκία)
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Delemen, Anatolian Rider-Gods (1999) Νομός Αττάλειας
Πέργης Ευάγγελος, Η Πέργη της Παμφυλίας (1983) Νομός Αττάλειας
Atlas Arménie (2001) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου (Νότια Τουρκία)  
Boase (ed.), Cilician Kingdom of Armenia (1978) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου (Νότια Τουρκία)
Freely, Mediterranean Coast (1998) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου (Νότια Τουρκία)
Mitchell, Anatolia I (1995) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου (Νότια Τουρκία)
Mitchell, Anatolia II (1995) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου (Νότια Τουρκία)
Stark, Lycian Shore (1956, 1989) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου (Νότια Τουρκία)
Stark, Lycian Shore (2002) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου (Νότια Τουρκία)
Αθανασιάδη, Ευφράτης (1993) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου (Νότια Τουρκία)
Έξοδος Β΄ (ΚΜΣ, 1982) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου (Νότια Τουρκία)  
Κοντογιάννης, Γεωγραφία Μικράς Ασίας (1921, 1995) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου (Νότια Τουρκία)  
Μαμώνη, Ιστικοπούλου, Σωματειακή Οργάνωση στη Μικρά Ασία (2006) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου (Νότια Τουρκία)  
Πίκουλας, Άγνωστη Μικρά Ασία (2016) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου (Νότια Τουρκία)
Συρίγος, Ντόκος, Τουρκικές διεκδικήσεις (2020) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μεσογείου (Νότια Τουρκία)
Αρριανός, Ανάβασις Αλεξάνδρου Τερμησσός