Κυπαρισσάς, Αγίασμα της Μεταμορφώσεως
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα